ห้องมาตรฐานเตียงใหญ่หรือเตียงแฝด

ดูเพิ่มเติม

ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟเตียงใหญ่

ดูเพิ่มเติม

ห้องพริวิเลจเตียงใหญ่

ดูเพิ่มเติม